Một đàn cá bột em mới nuôi được mấy tháng thì bỗng dưng cái miệng nó đen thui ko biết bị gì hết! Ra tiệm cá hỏi mấy chả cũng pó tay! Bởi vậy nguyên đàn cá bột em chết hết chỉ còn có 3-4 con lớn nhất (những con này rất khoẻ)Đó là hy vọng cuối cùng của em Mấy chuyên gia về la hán hãy giúp tôi chữa căn bệnh quái ác này!