Con cá của mình vẫn chơi đùa bình thường, đầu, châu bình thường, tự nhiên trên lưng của nó có 1 cái vây bị đội lên như có mầm cây ở trong đó, ko biệt nó bị bệnh gì, chữa như thế nào xin chỉ giáo