Chào AE! Chiều hôm qua làm về, thấy 1 em cá nổi trên mặt nước, trong khi hồ cá của mình có sủi khí đầy đủ. Hỏi ra mới biết cá mình bị viêm mang. Đc bạn chỉ giúp cách trị là ngâm 1 viên cefa 500 với 50 nước cho cá. Nhưng chắc là quá trễ nên 2 em đã ra đi (thế là mất 340k mới mua hôm CN tại Tân Xuyên : ). AE nào có kinh nghiệm trong việc phòng ngừa, chữa trị xin chỉ giúp!