Các AE cho mình hỏi:
Mình có con KML bàng 3.5 ngón, nó rất xung! nhưng vây và đuôi của nó thì lúc nào cũng đen thui!
Nếu cho nó soi gương thì vây và đuôi lại trắng trở lại bình thường!
Mình phải làm sao đây! chẳng lẽ cho nó soi gương hoài!
Cám ơn các AE nhiều