Thu Hải đường (Begoniaceae) mọc cạn nên không biết để vào đâu, đây là một loài cây được trồng để trang trí cho các bẻ nửa cạn, hôm nay tôi vừa được một anh bạn mang về từ Quảng đông tặng và bổ xung ngay vào Bể cạn của mình