Đọc 1 bài viết cua bác Hải thấy nói về chim tiểu mi hay chuối tiêu ở Đà lạt.
Nói là chim hót rất hay, không kém gì họa mi miền Bắc. Dân chơi Đà Lạt nuôi loại này rất nhiều. Vậy mà tìm mãi không thấy bài nào viết rõ về loại chim này cả như cách chọn lựa, lồng, thức ăn , cách chăm sóc, cách dượt chim ...Bạn nào ở Đà Lạt cho biết chút kinh nghiệm đi.
Hi hi thực ra thì mình sắp đi Đà Lạt.Cũng muốn tậu 1 chú mang về nên mong muốn học hỏi kinh nghiệm của anh em trước.Cho nó chắc cú,,,