Cây trong bể em.

Lệ nhi hay rau đắng biển ?


và còn 2 cây này em chịu hình như là hồng hồ điệp và ....