Tại hà nội các bác có biết chỗ nào đang bán cá đuối nước ngọt đẹp không ạ chỉ giùm. Em cảm ơn!