Ai có dư riccia cho 1 miếng với, tìm nát cái chợ cá HM Cty mà ko thấy gì cả, lên cao quý có, mua 1 tý, họ cũng bán. hic.