Hôm Cn em có ra cafe cây đa xem thi chim khuyên, cuộc thi rất quy mô nhưng đối với một số người mới chơi như em thì cách tín điểm của thi chim khuyên còn rất i tờ . Vậy đề nghị các pác chỉ bảo cho em và những người mới chơi cách tính điểm ở những cuộc thi chim khuyên. Cám ơn các pác nhìu lắm.