hồ nền ADA em mới setup nhưng sao cá cứ chết hoài àh