Chào các anh chị và các bạn. Mình mới đăng kí thành viên trong diễn đàn này, rất mong được làm quen với các anh chị và các bạn. Trước giờ mình nuôi cá bị chết hoài, nước hồ thì đục ngàu. Nhờ DuongNguyen và kinh nghiệm quý báu của các anh chị, các bạn trên diễn đàn mà mình đã có một hồ cá đẹp, ngày nào mình cũng chăm chút nó (mình mới tập nuôi nên chỉ dám nuôi cá cỏ thôi ). Cám ơn diễn đàn. Chúc mọi người đều có hồ cá đẹp, đàn cá khoẻ.