ai có thể giúp em với
thăng bighead nhà em bị cái gì mà lạ lắm
sao đuôi nó lại bị mất màu zậy.chỉ mỗi phần đuôi thôi
help me. người ở Đà Nẵng thì càng tốt
em cảm ơn nhiều