các bạn ơi ở đâu có bán cá bột loại này vậy. va cả loại red sun nua . bao nhiêu 1 con?