các anh ơi cá em khi cho kè với cá mái thì phần đuôi đen xì em cứ tưởng nó se hết nhưng sau khi bắt cá ra thì ko bốy chúc nào nó đen nguyên cả phần đuôi luôn làm sao đây maong các anh em trong diển đàn giúp em