mình lần đầu tiên vô diễn đàn nên hỏi mấy bạn là khỉ đỏ mái cở 4,5 tháng tuổi chưa lên màu thì còn hy vọng lên màu ko?Cá mái hình như ko có lên đầu phải ko ạ?