Mình đi ngoài chợ cá cảnh, thấy họ bán cá xiêm (cá phướng) đuôi dài và tưa ra. Mình không biết làm thế nào nuôi và ép cho cá có được hình dạng như vậy. Bạn nào biết chỉ mình với để mình cho cá ép và nuôi cho đẹp.