Xin Chào !
Diển đàn của mình mấy hôm nay bị sao ấy, khi em login member thì không hiển thị hình ảnh chỉ thấy link thôi, còn khi không login (guest) thì lại hiển thị ảnh. Có ai bị như vậy không hay là tại máy của em? Em đã xài firefox, IE, opera cái nào cũng bị vậy.
Thân!