Con cá mình nuôi tự nhiên đang đẹp hok hĩu sao 2 vây bụng của nó lại có mấy sợi đen đen nhỉ, nó thỉnh thoảng cà mình vào đá, mình đã ngâm muối mà sao cũng không dứt điểm được vậy bà con cho hỏi bệnh gây nên màu đen vây bụng là bênh gì vậy, hay chỉ là bình thường.