Có Ban nào ở Quận Long Biên chơi chim ko (nhất là Khuyên) .Cùng lên diễn đàn trao đổi >Mùa nay chim căng rồi kiếm nơi tụ tập đi.