Bạn tôi mới cho con cá này, tôi nuôi được 2 tháng, không biết loại gì, có giá trị không và đáng bao nhiêu, cách nuôi như thế nào.
MONG các bạn có kinh nghiệm chỉ cho, cám ơn nhiều!
http://www.flickr.com/photos/8056748@N07/479593865
GHT sửa chữa link hình