sen mọc chìm lá dưới nước dc ko dzay mấy anh ? cách giữ nó không trồi lên ở các lá sau là ntn nhở? sóc trăng có ai chơi ts cần chia sẻ thì ll với em nha!!!