So sánh độ phát triển của cây sau 20 ngày trong bể của Archpad (27/6 - 16/7)
Hồng Hồ điệpHồng liễuHổ vĩChân trâu Nhật bản