Các bạn biết giúp mình cách phân biệt trống mái về giống red texas khoang 2,5 ngón không. Có phải con mái lột sớm và lên màu đỏ trước con trống không?. Thêm một thông tin nữa bạn nào biết ở Sài gòn hiện nay chổ nào cònbán giống red texas . Cảm ơn nhiều.