Ở chỗ con ở ko co tụ điễm dượt chim gì hết, mấy chú bít lúc nào Công Viên Tao Đàn mới tổ chức Thi chim nữa ko, cháu muốn được xem lắm. 1 tháng Thi 1 lần hả các bác