e co mấy con la hán bột đang nuôi bỗng có 1 em bỏ ăn, bụng to lên và ...lăn đùng ra chết sau 1 ngày 1 đêm. trước giờ mới bị dzậy, xin chỉ cách trị nhanh và hiệu quả nhất. xin đa tạ!!