em tập pót bai lên có gì sao mong các anh thông cảm và giúp đỡ em .Em xin cam ơn các anh nhiều