Hôm nay rảnh, up 1 bài hộ cho anh Huunguyen, về cách làm nền tự trộn với giá thành cho 1 hồ chừng 100k đổ lại thôi. Nền này đang được sử dụng tại nhà anh Hữu Nguyên.
CÔNG THỨC PHÂN CỤ THỂ THEO 2 LỚP ( DÀNH CHO HỒ 1M2)
*** LỚP DƯỚI: 3CM
5kg Tribat ( đất sạch)
1 kg phân trùn đỏ
1kg Trâctu ( phân vi sinh)
1 kg cát
1 kg sạn nhỏ
0,5kh trấu
1kg đất sét ( mua ở Phú Hữu, cầu Điện Biên Phủ)
+ Còn các thứ còn lại mua ở siêu thị.
*** LỚP TRÊN
1 CM phân bò trộn sẵn ( có thể bỏ qua lớp này, vì nó sẽ gây nấm cho cá hoặc tôm)
1 cm Tribat đậy mặt
Rải 1 lớp cát mỏng + đất sét bột.
Có thể them 1 lớp ADA ( nếu nuôi tép- đất đen tép mới đỏ)
*** CHÚ Ý: Đàn thảo chỉ được trồng sau khi làm nền được hơn 1 tháng.