Mấy anh ơi cá em nó đi phân trắng , mà người nó không bị đen gì hết em cho nó nhịn đói 1 ngày rồi ,hôm nay đòi ăn ghê lém . Mấy anh chỉ em với .