Các Bác tư vấn giúp em loại cây nào có thể trồng tiền cảnh mà không cần nhiều sáng không?
Cây mới trồng có cần bơm Co2 và bật đèn liền không?
Cảm ơn Các Bác