MÌnh có cặp cá bồ Câu đỏ. lúc trước đẻ 2-3 bầy nhưng cứ ăn trứng hoài. Sau lấy báo che lại thì nó không ăn trứng nữa. Nhưng lúc cá con nở được khoản 5 ngày, bơi tằm ngắn được thì cá bố mẹ lại tiếp tục đẻ cục trứng khác và bầy cá con đó giờ chỉ còn ~ 20 con và không hề đeo theo bố mẹ nó. tụi nó chỉ nằm dưới đáy, đang mất tích dần. vậy xin các members chỉ giúp mình xem phải làm gì nè ????????