e là thành viên chính thức rùi nhưng khi em vào mục cá cảnh của thành viên tạo chủ đề mới sau khi điền đủ nội dung thì có phần chèn ảnh và khúc ở dưới để brown hình con khi e wa mục mua bán sau khi điền đấy đủ nội dung rùi thì lại ko tìm ra dc cái biểu tượng chèn ảnh hay chổ để đưa hình lên vậy mấy a . Giúp em với a.