Cá Texas ở đâu có bán vậy. Em ở Thủ Đức chả ai có bán texas hết.Nếu được cho em xin biết giá luôn em định mua mấycon cá bột về để nữa lớn cho ép.