Em đam mê cá la hán và game online VLTK có bác nào đang chơi VLTK báo danh co gì giúp đõ nhau nè . Em chơi DM Server Khánh Sơn cấp 130 .Có bác nào chơi cùng server em ko ?