Hiện giờ thấy anh em đang thiếu chỗ dượt chim qua , ai mà gần bệnh viện Thống NHất có thể mang chim qua chỗ em dượt cũng đc . HIện nay chỗ dượt của em gần nhà thờ CHí Hòa nên ai gần thì mang chim qua dượt cho vui