Chào các thành viên trên diển đàn .

Cá đỉa của mình lúc này quan sát thấy mang dần dần bị đen sau đó mất căng bằng rồ lần lượt ra đi.
À !Mình cho cá ăn trùng chỉ xen kẻ tim bò, không biết nguyên nhân gì mà cá như vậy .

Xin các cao thủ chỉ cách chửa trị cho mình với !

Nhận nơi đây lời cảm ơn

Fishman