Cá em được gần 6 tháng tuổi, rất khỏe mạnh, và ăn uống bình nhưng gần nửa tháng nay trên và dưới miệng xuất hiện những lỗ, em đến các cửa hàng cá hỏi người ta nói nó bị sâu ăn và đưa 2 viên thuốc màu xanh dặn là rút nước hết nửa hồ (dài 60 cm, cao 40 cm) ngâm trong vòng 24 tiếng đồng hồ trong 3 ngày. Đây là lần đầu cá bị bệnh, em lo không biết liệu cách chữa trị này có tác dụng gì không ? Xin giúp đỡ.