Dạo trước ở Bình Chánh nhiều tiền bối dợt chim lắm nhưng wa mấy kì đại dịch mấy bô lão cũng làm biếng chơi lại phần vì giờ muốn dợt phải đi lên tận Q6. Anh em nào ở Bình CHánh thì cùng nắm tay nhau vực dậy hội chim ở đây hen, nếu anh em đông, tôi sẽ nhờ huyện tổ chức cuộc thi vào tết nguyên đán.