mấy bác cho em hỏi trong các lọai cá la hán bao nhiu loại khi lớn lên nó lột thành 1 con đẹp hơn.
à quên,nhân tiện cho em hỏi lun rằng :có bao nhiu loai cá nước ngoài?(các bác có hình cho em coi với )