Chào diễn đàn cá cảnh
Tôi là người thích cá La hán.Tôi mong các bạn có hình nền cá cảnh King kamfa độnglàm nền Desktop xin cho mình 1 bản ,rất cảm ơn.Email:longptgmhs@yahoo.com