Có Bác nào chỉ dẫn cho mình vài kinh nghiệm mua cá ở Sing đi , xin cảm ơn nhiều.Ví dụ : mua ở đâu, đóng gói ra sao ?, Có cần trả giá không ? giấy chứng nhận ra sao ?