cây lệ nhi của em bị thối ngọn...còn cây hổ vĩ ngọn chuyển dần sang mầu trắng vàng...rồi cũng bị thôi...em có cắt bỏ ngon của những cây bị thôi. những những cây khác tiếp tục bị. em phải làm thế nào mong mọi người giúp em với. em thay nước cũng đều đặn. mọi người giúp em nhé