Hôm trước em mua đôi cá chuột chấm xanh, mua về 2 chú chạy tung tăng khắp bể ^^. Hôm qua vẫn chạy rất khỏe cả hai em nhưng đến chiều nai tự nhiên một em không biết là mỏi chân hay sao cứ tìm chỗ kín nằm thở T.T, đôi khi vù cái lại chui vào chỗ kín nằm T_T. Mong các bác chỉ giúp nếu là bệnh để em kịp thời cứu chữa >.<