Dạo này diễn đàn có rất nhiều bài mới cùng các bài hướng dẫn trả lời kèm theo.
Nhưng đa số chỉ post khen chê vô thưỡng vô phạt .Đặt biệt rất nhiều bài ăn gian bằng cách thêm rất nhiều dấu chấm ( . ).
Ở diễn đàn ABV thì qui định bài viết phải trên 50 ký tự .Chủ ý để có được những bài nhận xét , bình luận và góp ý đạt chất lượng.
Với những bài viết có quá nhiều dấu chấm ( . ) ( thường những bài này sẽ k đạt chất lượng ) để lọt qua 50 ký tự, cũng sẽ bị các thành viên BQT xóa , và nhiều lần sẽ bị nêu rõ đích danh để nhắc nhở ở mục Black list.
Tham khảo tại đây.
Các Thành viên cũ cũng như mới nên chú ý tránh những trường hợp này để không phải thắc mắc tại sao mình có post bài mà số lượng bài viết k được bao nhiêu .
Cám ơn các bạn rất nhiều vì đã xem qua.