Nhà tôi bị mốc đầy ở thành bể không hiểu làm cách nào để trị mốc đây.