mấy con bồ câu em nuôi tự dưng xuất hiện những đốm đen trê mồm ,trán.Vài con bồ câu bị trắng một phần thân(hoa văn trên mấy con bồ câu bị mất).Em nghi nó bị ghẻ ko biết có đúng ko.Bác nào có kinh nghiệm giúp em với