Tại một buổi ọp-line của ABV Miền trung, đang bàn luận về chim cu của bác Kiwi iwik.
- Một thành viên: Vừa rồi lên mạng thấy con cu của anh làm dáng đẹp quá trời!!!
- Kiwi iwik: !!!!!!!!pó tay.....
........................................................
chồng đang nói điện thoại với bạn về cá la hán kim cương PLT
- chồng: Dạo này kim cương đang mode...
- Vợ: Chu cha, tui một phân vàng đeo tay cũng chưa có mà ông còn nói kim cương.
- chồng:... rớt điện thoại
.........................................................
Thành viên ABV vào quán bún chả cá
- khách: Cho 01 tô cá thu, 01 tô cá huyết long
- Chủ quán: Ngạc nhiên...dạ ở đây chỉ có chả cá thu thôi ạ!
- khách: bụm miệng......cười
( xin lỗi mấy bác box cá rồng)