Tôi đã được nghe một cách làm để thụ tinh cho cá như sau :
- Chọn cá to dể dễ thao tác. Lấy vợt vớt cá đực lên, dùng tay trái giữ cá theo thế nằm ngửa, dùng ngón trỏ và ngón cái tay phải ấn vào bụng cá từ vây ngực đến vây hậu môn sẽ thấy từ huyệt chảy ra những giọt trắng nhạt- Dùng Pipét hút tinh dịch, đặt lên bản kính trong một giọt dung dịch muối ăn.
- Đặt cá cái vào bông tẩm dung dịch muối ăn 0,9 %. Dùng đũa thủy tinh có móc nhỏ tìm vào lỗ huyệt của cá mẹ. Lỗ này thường nằm giữa hậu môn và vây hậu môn. Dùng micrôpipét có nhúng tinh dịch đưa vào huyệt cá cái."
Bạn nào biết cái pipét là gì không ? Nếu đã làm rồi thì kết quả thế nào