Con cá nhà em mấy hôm nay thấy có hiện tưmờ 1 bên mắt,ra AG mua 1 vỉ thuốc FUNGUS CURE họ nói bể 1,3( m_) thì dùng 1 viên,nhưng trên DIRECTIONS FOR USE em thấy nó ghi thế này:"For each 20L(5 U.S.gallons)ò aquarium water,open one capsule and empty contents directly into aquarium."Bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp cho.