Hôm nay tôi cho bầy cá bột ăn, do cho ăn quá nhiều và vì chúng ham ăn nên con nào con nấy bụng căng tròn và chúng có biểu hiện mệt mõi, cả bầy trồi lên mặt nước thở rất gấp, đầu ngẩng lên mặt nước, đuôi chúc xuống. Làm tôi một phen hết hồn với bầy cá yêu của mình. Qua đó cảnh báo các bạn đừng yêu cá quá mà cho ăn nhiều là nó trúng thực đấy, nố cũng giống như con người ta vậy.